CyberHub

Nederland samen cyberveilig

CyberHub

Onderdelen

CyberHub bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

CyberHub

NCSC

Het Nationaal Cyber Security Centrum werkt als expert aan een digitaal veilig Nederland. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden.

CyberHub

Defensie Cyber Commando

Het cyber commando zet zich op 3 gebieden in voor de digitale veiligheid van de hele Defensieorganisatie en haar partners: verdediging, inlichtingen en aanval.

CyberHub

AIVD

Cyberdreigingen die voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van belang zijn, zijn digitale aanvallen die gepleegd worden vanuit een statelijke actor. Deze aanvallen zijn schadelijk voor Nederland en worden aangestuurd door of uitgevoerd met medeweten van een ander land.

CyberHub

JSCU

De Joint Sigint Cyber Unit is een gezamenlijk onderdeel van de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD en is gericht op het afluisteren van radio- en satellietverkeer (Sigint) en het verkrijgen van inlichtingen via cyberoperaties.

Over ons

In de CyberHub komen alle overheidsinstellingen die Nederland cyberveilig maken samen. Ons doel is om Nederland te beschermen tegen de groeiende digitale en geopolitieke dreigingen uit landen als Rusland en China.